Welkom

foto OenO

foto Petra Ponte

Over het boek Wie is Petra Ponte?
Inhoud Aanbod
Overzichtskaarten Met en voor wie werk ik?
Actieonderzoek in en om de school C.V.
Actieonderzoek in de opleiding en nascholing Contact


Wie is Petra Ponte?

Petra Ponte is pedagoog/onderwijskundige en wordt nationaal en internationaal erkend als autoriteit op het gebied van actieonderzoek en andere vormen van praktijkgericht onderzoek. In de vele onderzoeksprojecten die zij begeleidde of uitvoerde lag de nadruk altijd op een nauwe verbinding tussen theorie en praktijk, c.q. een zinvolle samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en beroepsbeoefenaren. Zij was verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen. Tot voor kort werkte ze als onderzoeker aan de Universiteit Leiden (ICLON) en als lector aan de Hogeschool Utrecht (Faculteit Educatie).Momenteel is zij Honorary Professor aan de University of Sydney, Faculty of Education and Social Work en als Adjunct Professor aan de Charles Sturt University, beide in Australië. Zij schrijft en geef als zelfstandig consultant (online-) advies en begeleiding op het gebied van actieonderzoek en andere vormen van praktijkonderzoek.

Aanbod

U kunt bij mij terecht voor onder andere:

Het laten uitvoeren van kortlopende onderzoeken en evaluaties.

  1. (On-line) advisering en begeleiding.

  2. Het schrijven, evalueren en beoordelen van programma’s of subsidieaanvragen.

 

Mijn expertise ligt op het gebied van praktijkgericht onderzoek, zoals actieonderzoek, procesevaluaties, inventarisaties en gevalsbeschrijvingen. Daarnaast heb ik veel ervaring met het integreren van onderzoek in opleidingscurricula.

Tijdens mijn jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiding van onderzoek met en door professionals in scholen en opleidingen bleek dat er vaak grote behoefte is aan een ervaren ‘derde’ die op afstand meedenkt; iemand waarmee je af en toe kunt ‘sparren’; iemand die kritisch commentaar geeft op onderzoeksplannen, onderzoeksvoorstellen of onderzoeksverslagen. Daarbij bleek het gebruik van telefoon en online-faciliteiten (skype, i-chat, email, en dergelijke) zeer effectief te zijn.

Zo’n online advies kan eenmalig zijn, maar soms is er behoefte aan meerdere gesprekken. Via de email kan ik teksten schriftelijk becommentariëren en/of van advies voorzien. Uiteraard is een combinatie van schriftelijke en mondelinge ondersteuning mogelijk.

Ik kan een rol spelen bij de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van onderzoek. Het kan gaan om hulp bij een zelf uit te voeren onderzoek of hulp bij het begeleiden ervan (bijvoorbeeld in het kader van de lerarenopleiding). Daarbij valt te denken aan methodologische, strategische, organisatorische en ethische kwesties, alsmede vragen over de rapportage van onderzoek.

Naast het adviseren en begeleiden van onderzoek voer ik ook zelf kortlopende onderzoeken en evaluaties uit. Ook kan ik een rol spelen bij beoordelingen van projectaanvragen of subsidieaanvragen. Opzet en werkwijze wordt uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 

 

Met en voor wie werk ik?

Ik werk met en voor studenten, leraren, begeleiders, schoolleiders, opleiders, onderzoekers in hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en begeleidingsinstanties.

Ik kan bij alle vragen zo nodig een beroep doen op het uitgebreide nationale en internationale netwerk dat ik in de loop van de jaren heb opgebouwd. Voor langer lopende begeleidings- en trainingsactiviteiten werk ik samen met Renny Beers (zie www.leidinggevenaanleren.nl ). Voor ondersteuning ‘on de spot’ in scholen kan een beroep gedaan worden op Gijs Verbeek (zie www.gijsverbeek.nl ).

Meer informatie over onze samenwerking is te vinden op www.actieonderzoekanders.com

 

 

Contact
Telefoon: +33687901216  
email:  Petra.Ponte@actieonderzoek.com  
Skype: petra.ponte alleen na afspraak
I-chat: petra.ponte alleen na afspraak

 
 

 

 

 

 

Wilt u informatie, een afspraak maken of feedback geven op de publicaties? Stuur me dan een email.